Informasjon om smitteverntiltak på Desemberstemninger turné 2020

Det er trygt å oppleve en konsert og vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernforskriftene til Folkehelseinstituttet. Når du ankommer konserthuset eller
kirken, er stoler/benker og alle berøringspunkter vasket. Ved inngangen har vi berøringsfrie automater med håndsprit som du skal benytte før du går inn i salen.

Det selges kun 200 billetter til hver konsert.

Husk at dersom du er syk, i karantene, føler deg dårlig eller har vært i kontakt med smittede, skal du IKKE komme på konsert!
 
Ved ankomst:
Vi åpner dørene 30 minutter før konsertstart. Husk å holde minst én meters avstand til andre publikummere som ikke tilhører din gruppe på vei inn i salen. Det er ingen grunn til trengsel – det er god plass til alle, og vi starter ikke konserten før alle er på plass! Vi har berøringsfrie automater med håndsprit som du skal benytte før du går inn i salen. 
 
I konsertlokalet:
Følg anvisningene fra vårt personell. Det er krav om 1 meters avstand. Det betyr stort sett at annenhver benkerad er sperret. Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt og sette seg sammen. Det skal være minst 1 meter (to stolbredder) til andre publikummere som ikke tilhører din gruppe.
 
Etter konserten:
For å unngå trengsel under utgang, ber vi om at publikum går radvis fra bakerst ut av lokalet. Husk å holde minst én meters avstand til andre publikummere som ikke tilhører din gruppe. Det er ikke tillatt å oppholde seg i lokalet etter konserten.

Smitteoppsporing:
Vi er pålagt av myndighetene å ha oversikt over hvem som er til stede på konsertene for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing. Vi får kontaktopplysninger om alle billettkjøpere av billettsystemet der billettene er kjøpt og oppbevarer disse forsvarlig. De slettes 10 dager etter konserten.